SMAP
Ingénierie événementielle sur le Maroc

Els nostres esdeveniments

SMAP IMMO BRUSSELJ-201 SMAP IMMO PARISJ-305 MONTREAL SMAP IMMOJ-468 SMAP EXPO ABU DHABI - DÜSSELDORF - DUBAÏ - AMSTERDAM - BARCELONA - MARSEILLE

El Grup

Des de fa més de quinze anys, SMAP GROUP és l’amfitrió privilegiat de trobades fora del Regne del Marroc amb l’objectiu de projectar aquest país arreu d’Europa. Mitjançant la creació d’esdeveniments que acullen desenes de milers de persones, SMAP GROUP participa al desenvolupament d’intercanvis entre el Marroc i la Unió Europea, sempre amb el suport dels amics del Marroc i del gruix de 5.2 milions de marroquins de la diàspora, per no parlar del suport que ofereixen la premsa i els mitjans de comunicació.

 Líder incontestable en l’organització d’esdeveniments sobre el Marroc, SMAP GROUP ha efectuat un desenvolupament progressiu que ha permès l’especialització del grup en dos eixos de competència de fort creixement i de forta necessitat :

— Les trobades culturals, econòmiques i comercials
— La promoció de l’immobiliari marroquí

SMAP Group ha creat « SMAP EXPO » i « SMAP IMMO ». Dos conceptes essencials, innovadors i unificadors emmarcats en grans trobades que han significat un èxit immediat tant pels expositors, com pels visitants, com pels mitjans de comunicació :

— La SMAP EXPO és una manifestació clau que s’organitza a París des del 1997 i que pretén accelerar l’apropament de la diàspora i dels amics del Marroc mitjançant exposicions que mostren el ric potencial del Regne (economia, immobiliari, turisme, cultura, estil de vida, etc.). Progressivament, la SMAP EXPO s’ha anat exportant a les grans metròpolis europees : a Barcelona amb 80.000 entrades registrades ; a Marsella amb 38.000 entrades registrades en tres dies ; i a Brussel·les i Milà, que varen reunir 100.000 visitants entre les dues manifestacions, i al voltant de 200 expositors.

— L’SMAP IMMO, des de la seva primera edició a París el 2004, és el saló més gran d’Europa dedicat exclusivament a l’immobiliari marroquí i un dels salons de l’immobiliari més visitats a França. Promotors, constructors, habilitadors, finançadors, notaris, agents immobiliaris i altres professionals aconsellen als compradors potencials europeus i marroquins, els hi simplifiquen els procediments i els informen amb un discurs clar i directe. El 2012, l’SMAP IMMO (a París, Porta de Versalles) ha acollit 41.400 visitants.

Els èxits generats per SMAP GROUP es renoven any rere any gràcies a una exigència constant de qualitat, tant en la concepció com en l’execució de les accions del grup : amb la seva xarxa de col·laboradors i institucionals, públics i privats, SMAP GROUP s’ha fixat com a prioritats permanents la informació i la comoditat del públic, la bona acollida dels expositors i l’eficàcia de les relacions amb els mitjans de comunicació. Així doncs, el seu objectiu segueix sent, més que mai, la creació d’esdeveniments excepcionals en indrets de prestigi.

 

Brussel : Amsterdam: Paris : Milà : Barcelona : Marsella : Abu Dhabi :